بلاگ

15دی، کارگاه آموزشی کنترل خشم در اهواز

شما اینجا هستید:
thumbs-koodak-ahwaz

فهرست مطالب

کارگاه آموزشی کنترل خشم کودکان

مدرس: دکتر عبدالرضا کردی
دبیر انجمن مطالعات خانواده در ایران


??آیا باید به خشم کودکان و نوجوانان پاسخ داد؟ چگونه؟
??آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا بچه ها خشمگین می شوند؟
??آیا می دانید چه کارهایی در مقام والدین باید برای فرو نشاندن خشم کودکان انجام دهید؟
??آیا تاکنون راهکارهایی که به کار برده اید کم اثر و یا بی اثر بوده اند؟
??آیا می دانید بسیاری از مشکلات افراد از دوره کودکی و اثرات واکنش خانواده ها آغاز و شکل می گیرد؟

در این کارگاه می آموزید چگونه خشم کودکان و فرزندانتان را کنترل کنید.


قیمـت بلیط کارگاه: 75.000 تومـان

زمان: پنجشنبه 95/10/15 ساعت 17 الی 21
مکان: اهواز، انتهای ۹شرقی کیانپارس،مجتمع فنی حرفه ایی خوارزمی


اطلاعــات بیشتر و ثبت نــام:

ارسال عدد 54 به 30002783
و یا تماس با : 09903596770 | 061333392509250

دیدگاهتان را بنویسید

فرم درخواست