هدف و چرا باید هدفگذاری کنیم؟

یک موضوع بسیار ساده که همه میگویند داریم.بله همه میگویند ما هدف داریم.اصلا مگه میشود کسی در زندگیش هدفی نداشته باشد، چون ما انسان هستیم و انسان نیز موجودی هدفمند است.اما اگر هدف داریم:
میزان رضایت ما از زندگی چقدر است؟
حالمان چقدر خوب است؟
به خودمان چه نمره ای میدهیم از آرزوهایی که داشتیم و چقدر به آنها رسیدیم؟

استاد عباس شانه سازان به شما میگوید که چرا باید اصولی هدفگذاری کنیم؟

شما همچنین ممکن است مانند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.