بلاگ

هدف و هدف گذاری | جمله های هدفگذاری

شما اینجا هستید:
جمله های هدف و هدف گذاری , کلاس هدف و هدف گذاری , موفقیت و هدفگذاری

فهرست مطالب

هدف و هدف گذاری

جمله های انرژی بخش هدف و هدف گذاری

جمله های هدف و هدف گذاری , کلاس هدف و هدف گذاری , موفقیت و هدفگذاری Vimp+A
هدف و هدف گذاری , Vimp+A

اگر به خاطر حرف دیگران از دنبال کردن اهداف خود عقب نشینی کنید، گویی به طور ضمنی به آنها میگویید:
برای نظر شما درباره‌ی زندگی از نظر خودم مهم تر است من برای رضایت شما می کوشم تا آنچه از دستم برمی‌آید انجام دهم (وین دایر )

هدف , هدف گذاری Vimp+A , جملات هدفگذاری

بترس ولی هدف داشته باش
استراحت کن ولی جا نزن
تو از پسش بر میای
تسلیم نشو

جمله های هدف و هدف گذاری

?اگه هدف بزرگتری می خوای ، باید آدم بزرگتری بشی

?موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنی چیزی رو که تعقیب کنی ازت فرار می کنه

?درست مثل دنبال کردن پروانه ها موفقیت چیزیه که اون رو جذب می کنی

?اونهم توسط شخصی که به اون تبدیل می شی

?( جیم ران )

هدف , هدف گذاری , موفقیت , رسیدن به هدف , Vimp+A , جملات هدف
هدف , هدف گذاری , موفقیت , رسیدن به هدف , Vimp+A , جملات هدف

هدف های محدود زندگی را محدود می سازند


داشتن هدف و رفتن به دنبالش خوب است

ولی عاشق هدف_ ودن و گرفتار شدن چیز دیگری است…


هدف , هدف گذاری , موفقیت , رسیدن به هدف , Vimp+A , جملات هدف
هدف , هدف گذاری , موفقیت , رسیدن به هدف , Vimp+A , جملات هدف

معلوم بودن هدف نقطه شروع همه موفقیت ها است

چرا در مسیر هدفمان نباید بحرف هرکسی توجه کنیم:

  • 1- شما تنها کسی هستید که بخوبی میدانید تواناییهایتان چیست، نه مردم.
  • 2- شما بخوبی میدانید این خودتان هستید که مسبب شادیتان میشوید، نه مردم.
  • 3. شما از هدفتان باخبرید، نه مردم.
  • 4. شما تمایل شدیدی دارید که به هدفتان برسید، نه مردم.
  • 5. شما تنها کسی هستید که میتوانید خواسته‌‌تان را عملی کنید، نه مردم.
داشتن هدف گذاری , هدف , موفقیت , هدف و هدف گذاری
داشتن هدف گذاری , هدف , موفقیت , هدف و هدف گذاری

هدف هایی که داری رو بنویس
پلهای پشت سرتو خراب کن
در مسیر هدفهات با قدرت حرکت کن
و هیچ وقت برنگرد.

?هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است.

نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.
برایان تریسی

هدف و هدف گذاری

جمله های هدفگذاری , جملات هدف , جمله های رسیدن به هدف
جمله های هدفگذاری , جملات هدف , جمله های رسیدن به هدف

اگر میخواهید خوشبت باشید
زندگی با به یک هدف گره بزنید

?هدف هاي بزرگ ، مانند”دويدن” هستند!

?براي رسيدن به هدف هاي بزرگ ، بايدتلاش هاي كوچك راجدي گرفت.

?بايد راه رفت و کم کم دوید..

?دويدنِ ناگهاني و بدون مقدمه، هركسي را ازنفس مي اندازد.

داشتن هدف , انتخاب هدف , هدفگذاری Vimp+A
داشتن هدف , انتخاب هدف , هدفگذاری Vimp+A

هدفی برای خودتان انتخاب کنید که تمام پتانسیل های شما را به چالش بکشد

?کافیه هدف داشته باشی ، اون ‌وقت دنیا به اختیارِ تو می‌چرخه.

تو یک حرکت کوچک کن،  گردش دومینو شروع میشه.

خواستن را میتوان به توانستن تبدیل کرد ، این را باید باور کرد.

نباید منتظر معجزه بود، تغییر را باید ایجاد کرد، انسانهای کوچک آرزو می کنند و انسانهای بزرگ، اراده

vimp+A , داشتن هدف و هدف گذاری
vimp+A , داشتن هدف و هدف گذاری

?پیروزی نصیب افرادی می شود

که با هدف پیش می روند

دیدگاهتان را بنویسید

فرم درخواست