جریان بخشی متعادل در خودشناسی

شما اینجا هستید:
jarian-bakhshi-motaadel-khodshenasi

فهرست مطالب

امام علی (ع): نهایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد.

گام برداشتن در وادی خودشناسی، یعنی طی کردن مسیر معرفت برای تعالی خود واندیشیدن به جامعه ای که سزاوار بهتر بودن است.
هرگاه  تعادل در تمام ابعاد زندگی برقرار باشد خلاقیت هم در پس آن شکوفا خواهدشد و فردی که قادر باشد در مراکز سه گانه شخصیت خود  قائده تعادل را رعایت نماید در واقع به رشد شخصیت خود کمک نموده است.

از سویی گاه برای دست یابی به موفقیت نیاز مند آن هستیم که مراکز سه گانه را تغیر جهت ببخشیم.

مثال این که : زمانی که به عقب برمیگردیم و مساله ای را که سبب پیدایش تشویش و حالات روحی نگران کننده میشود در حوزه ذهنی خود به تجزیه و تحلیل چرایی مثبت ماجرا و بدنبال حل مساله در جریان مثبت وسازنده می پردازیم به نوعی دست به اقدام موثربا توجه به حوزه حرکتی نموده ایم وبرای آنکه این اقدام موثر و قابل انتقال به غیر باشد، وارد حوزه احساسی میشویم.
مثال ملموس وعینی تر آنکه: در نظر بگیریم فردی که در آشپزی سر رشته خاصی ندارد و مقداری مواد خوراکی محدود مثل لوبیا، پیاز و ادویه به میدهند چنانچه این فرد از خلاقیت  و احساس شادی  و انرژی مثبت بر خوردار باشد میتواند با همین مواد اندک خوراکی لذیذ آماده نماید و حس خوب سرو یک غذا رابه مخاطبش انتقال دهد.
با قدری تامل در می یابیم انسانها با هر تیپ شخصیتی  وبا هر مرکز ذهنی می توانند قهرمان تغیر و تحول شرایط زندگی خود به بهترین نحو مثبت باشند واین نیازمند آن است که فقط بخواهیم  وباور داشته باشیم وبا شناخت شناسی کامل خود پیش برویم.
گاه باید بندهای اسارت تردید حوزه های شخصیتی خود را در هم شکست و حوزه های دیگر را هم تجربه کرد.
فردی که قادر به خود شناسی نباشد از درونیات و حالات تیپ خود آگاهی نداشته باشد در قبول شرایط محیطی دیگری مدام با خود در جدل و کنش است.
حوزه شخصیت شناسی می آموزد که چگونه فرد به شناخت روابط  خود با دیگران بپردازد، چگونه انتخابهای موثر تری داشته باشد ، چگونه شرایط حال را بهبود بخشد.
هرکدام از ما انسانها توانایی خلق شرایط مثبت را داریم ولی چون به تکرار مقامت در برابر دانسته های خود پیش میرویم سعی در بوجود آوردن فرصتهای بهتر ومتعادل نمی کنیم و یا اگر به ظاهر تلاشی هم صورت بگیرد، هدفمند نیست.
زمانی یک سازمان،نهاد،یک سیستم خانواده موفق خواهد شد و رشد خواهد یافت که افراد بتوانند و بدانند برای چه تغیر میکنند و قصدشان تحول درونی وبیرونی باشد.


“اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل وبه جا بودنت مهم است، منطقه زندگی مهم نیست، منطق زندگیت مهم است”

 

زندگی برمدار تعادل درجريان است


شاد باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست