Search
Close this search box.

دکتر عبدالرضا کردی

دکتر عبدالرضا کردی یکی از اساتید گروه آموزشی اسطوره سازان در سانحه هوائی پرواز تهران یاسوج درگذشت. دکتر عبدالرضا کردی

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان که با حضور دکتر عبدالرضا کردی در شهرستان شوشتر برگزار شد کارگاه با حضور پربار

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان مدرس: دکتر عبدالرضا کردی دبیر انجمن مطالعات خانواده در ایران آیا باید به پرسش های

گزارش کارگاه آموزشی کنترل خشم کودکان و نوجوانان شوشتر کارگاه آموزشی کنترل خشم کودکان و نوجوانان در تاریخ 16دی 95

کارگاه آموزشی کنترل خشم کودکان مدرس: دکتر عبدالرضا کردی دبیر انجمن مطالعات خانواده در ایران ??آیا باید به خشم کودکان

کارگاه آموزشی کنترل خشم کودکان مدرس: دکتر عبدالرضا کردی دبیر انجمن مطالعات خانواده در ایران ??آیا باید به خشم کودکان

مربی خلاق به واسطه کمیت ها فرد را ارزش گذاری نمیکند،بلکه با آفریدن اعتماد به نفس و باروری استعدادها حرمت

“هرکجاهستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است” سمینار آموزشی افزایش فروش+خلاقیت، روزپنج شنبه

سمینار آموزشی افزایش فروش + خلاقیت مدرس: دکتر عبدالرضا کردی رئیس مرکز جهانی خلاقیت در کشور مالزی سمینار متفاوت برای

  متاسفانه دکتر عبدالرضا کردی در تاریخ 29 بهمن 1396 در سانحه هوایی پرواز تهران یاسوج دار فانی را وداع

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .