Search
Close this search box.

دانلود رایگان

از استاد عباس شانه سازان این سؤال را پرسیدند که اگر من در راستای هدفم اقدام کنم به آن میرسم؟آیا

در ادامه سلسله آموزش های هدف و هدف گذاری، این سؤال از استاد عباس شانه سازان پرسیده شده است که

سؤالی که مطرح شده است این است که نقش باورها در رسیدن به اهداف ما چیست؟ استاد عباس شانه سازان

اگر ویدئوهای قبلی ما در مورد هدف و هدفگذاری را دنبال کرده باشید در ویدئو قبلی استاد شانه سازان به

وقتی میگوییم هدفگذاری سخت است یعنی اراده کافی برای نوشتن اهدافمان و رسیدن به آنها را نداریم. اراده چیست؟ اراده

«اثر مرکب» را «دارن هاردی» در سال 2010 نوشت. بعد از چاپ این کتاب، اثر مرکب خیلی سریع بر سر

دکتر علی عبدالعالی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران در یک گفت و گوی بی نظیر در برنامه خط قرمز

چرا بعضي از افراد هرچه بيشتر كار مي كنند هرچه بيشتر تلاش ميكنند ناموفق ترند؟ پارادايم چيست آقاي استفان آر

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .