Search
Close this search box.

کارگاه آموزشی اینیاگرام

شما اینجا هستید:
کارگاه اینیاگرام , کارگاه آموزشی اینیاگرام , دوره آموزشی اینیاگرام

فهرست مطالب

 

Blending-Change

کارگاه آموزشی تیپ شناسی شخصیتی

به روش اینیاگرام

مدرس: دکتر دلبر نیروشک
بنیانگذار علم اینیاگرام و کوچینگ کسب و کار در ایران

مدت کارگاه: 112 ساعت
مخاطب: عموم مردم

 

 

رسیدن به اهداف لیاقت می خواهد،کسی لیاقت رسیدن به اهداف را دارد که شروع به خودشناسی کند (عباس شانه سازان)

کارگاه آموزشی اینیاگرام
کارگاه آموزشی اینیاگرام
 • آیا استرسهای خود و اطرافیان را در زندگی می شناسید؟
 • آیا به دلایل بروز عادتهای خود پی برده اید؟
 • آیا تابحال با زوایای مختلف، به یک هدف نگاه کرده اید؟ و آیا سوءگیری و تعصبات خود را می شناسید؟
 • آیا با ترسهای خود در ارتباط بین فردی آشنا هستید؟
 • آیا تابحال به موانع ارتباطی خود فکر کرده اید؟ و برای رفع آن اقدامی نموده اید؟
 • آیا می دانید که چگونه می توان در ارتباط با هر کدام از تیپهای شخصیتی تاثیرگذار بود؟
 • آیا موقعیت خطر و امن خود و دیگری را در ارتباط می شناسید؟ برای رفع و یا تقویت هر یک چه اقداماتی را انجام داده اید؟
 • آیا برای تغییر رفتار خود به راهکارهای مناسبی دست یافته اید؟
 • آیا می دانید که می توانید در یک ارتباط هدایت کننده و راهبر طرف دیگر و یا گروهی باشید؟

 

ثبت نام

بخشی از این کارگاه(دوره مقدماتی) را ببینید

 

 

اینیاگرام دامنه انتخاب را وسیع نموده و مدلهای متفاوتی را به عنوان ابزار در مسیر شما قرار میدهد و با افزایش سطح آگاهی احتمال به وقوع پیوستن آسیب ها و خطاهای احتمالی رفتاری و شناختی  را به حداقل میرساند.

 


کارگاه آموزشی اینیاگرام , کارگاه اینیاگرام , دوره شخصیت شناسی , دوره آموزشی شخصیت شناسی
کارگاه آموزشی اینیاگرام

کارگاه اول

مدیریت بر خود

 با سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام

مدت دوره: 24 ساعت

عناوین آموزشی :

 • پیدا کردن نقش و هویت اصلی خود در زندگی
 • تعریف تیپ های شخصیتی از نظر خصوصیات فردی ، ارزشهای واقعی ، نیازها، ترسها و نحوه درک و پذیرش با توجه به سه مرکز اصلی
 • تعریف تیپهای 9 گانه شخصیت در اینیاگرام و بررسی مزیت آن نسبت به دیگر سبکهای شخصیتی
 • شناخت نقاط قوت و ضعف خود، استعدادهای نهفته و چگونگی فعال کردن آنها
 • شناخت مدل های ذهنی، احساسی و مدل های رفتاری در هر یک از تیپهای شخصیتی
 • بررسی تفاوتهای فردی تا مدیریت بر خویشتن و خود کنترلی
 • ترس و اضطراب، غم و خشم برای هر کدام از ما یعنی چه و راهکار چیست؟
 • بررسی نیازهای اولیه و شناخت مسیر چگونگی برآورده کردن آن
 • شناخت آسيب هاي فردي و تاثير آن در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی
 • بررسی عوامل محدود کننده در فعال سازی فرصتهای ارتباطی در خانواده و جامعه
 • انجام کارهای گروهی و ارائه راهکارهای عملیاتی

 

iniagram-kargah1

 

اگر پول می خواهید
اگر ثروت می خواهید

اگر خوشبختی و آرامش می خواهد


راهی جز شناخت خود ندارید
(عباس شانه سازان)

 

خودشناسی , عباس شانه سازان , شخصیت شناسی , شناختن خود , خود شناسی چیست
خودشناسی , عباس شانه سازان

 


 

کارگاه اینیاگرام , کارگاه آموزشی اینیاگرام , دوره آموزشی اینیاگرام
کارگاه آموزشی اینیاگرام


کارگاه دوم:

تغییر نگرش و تحول شخصیت با اینیاگرام

مدت دوره: 32 ساعت

هدف: شناخت احساسات سالم از ناسالم، مدیریت احساسات و بررسی انواع خطاهای شناختی و تاثیر آن در تصمیم گیری فردی و اجتماعی می باشد. هدف، تغییر نگرش و تغییر الگوهای رفتاری ناکارآمد در ارتباطات بین فردی و بررسی دلایل پذیرش و یا عدم پذیرش افراد در شرایط بحرانی و یا در شرایط غیرقابل پیش بینی می باشد تا بتوان به بهترین شکل ممکن به تصمیم سازی خود در خانواده، در جامعه و در محیط کار دست یافت.

عناوین آموزشی :

 • بررسی مدلهای ذهنی و سبک تفکر منفی و راهکارهای تغییر آنها
 • شناسایی عوامل بازدارنده رفتاری در هر یک از تیپهای شخصیتی
 • تاثیر شناخت احساسات اولیه و افکار اتوماتیک در هر یک از تیپهای شخصیتی
 • بررسی نقش موقعیت خطر در بروز مکانیزمهای دفاعی در هنگام تصمیم گیری در هر تیپ شخصیتی
 • بررسی خطاهای شناختی و نحوه تغییر آن
 • بررسی انواع ارزشهای فردی و اجتماعی در هر یک از تیپهای شخصیتی
 • بازسازی شناختی و ایجاد سبک نگرش جدید به منظور افزایش قدرت انتخاب در حل مسائل
 • ایجاد الگوی رفتاری جدید با توجه به معیارهای ارزشی و اخلاقی در هر یک ار تیپهای شخصیتی
 • ارائه تمرینهای گروهی به منظور درک و تجربه بهتر

 

کارگاه سوم:

ارتباط موثر به مفهوم درک تیپهای جانبی در اینیاگرام

شناخت 27 تیپ جانبی در اینیاگرام

مدت دوره: 56 ساعت

هدف: شناخت نقاط قوت و ضعف افراد در شکل گیری ارتباط، چگونگی حفظ آن، ایجاد صمیمیت، مهارت گفتگو و نحوه تاثیر گذاری مثبت در بین افراد با تیپهای جانبی در سبک اینیاگرام

 عناوین آموزشی :

 • بررسی مدلهای ارتباطی از نقطه نظر اینیاگرام در شناخت احساسات اولیه و نحوه تاثیر آن در ارتباطات بین فردی
 • بررسی نقاط کور و پیامهای پنهانی هر کدام از تیپها در ارتباط
 • نحوه درک متقابل به منظور رضایت هریک از طرفین
 • بررسی روشهای جستجوی اطلاعات برای تعیین هدف در یک ارتباط
 • شناخت خط مشی های ارتباطی با توجه به نگرش اینیاگرام
 • بررسی چگونگی ترغیب و نفوذ در دلها در بین افراد و توانمنسازی آنان از طریق یک ارتباط اثربخش و هدفمند
 • آموزش مهارتهای ابراز وجود
 • نحوه ارزش گذاری و مسئولیت پذیری در ارتباط بین فردی
 • بررسی دلایل بی اعتمادی در ارتباط بین فردی و شناخت مهارتهای اعتمادسازی
 • بررسی مفهوم استقلال، قدرت، امنیت و ترس در یک مجموعه ارتباطی
 • بررسی مفاهیم تیپهای جانبی و تاثیر آن در هدفگذاری
 • نحوه گفتگو و ارتباط بین هر تیپ از نقطه نظر سه مرکز اصلی در اینیاگرام
 • انجام کارهای گروهی و راهکارهای عملیاتی

 

دوره آموزشی اینیاگرام , دوره شخصی شناسی , دوره شخصیت شناسی
دوره آموزشی اینیاگرام

 


 

eshareh

 

 • ارائه گواهی به عام مردم و همه گروه هدف

مدرک بین المللی اینیاگرام از انجمن بین المللی اینیاگرام در آمریکا IEA ( International Enneagram Association )

بعد از گذراندن 24 ساعت دوره اول، 32 ساعت دوره دوم و 56 ساعت دوره سوم می توان گواهی بین المللی را ارائه داد.

 • بعد از اتمام هر دوره آموزشی یک گواهی داخلی هم ارائه می شود.
 • بعد از اتمام 112 ساعت ( مجموع 3 دوره اینیاگرام ) هر فردی می تواند در حوزه تخصصی خود ورود پیدا کند.
 • حوزه های تخصصی به شرح ذیل می باشد:
 • حوزه فروش و بازاریابی
 • حوزه برندینگ
 • حوزه درمان ویژه گروه مشاوره و روانشناسی
 • گروه کارآفرینی
 • گروزه سینما و تئاتر
 • گروه تحول منابع انسانی با رویکرد تغییر نگرش و تغییر الگوهای رفتاری ناکارآمد ویژه گروه مشاوران سازمانی
 • گروه Coaching ویژه گروه دانشجویان MBA و DBA و مدیران سازمانها، مشاوران سازمانها

نکته قابل توجه:
گروه آموزشی اسطوره سازان تنها موسسه ای است که در استان خوزستان مدرک بین المللی اینیاگرام ارائه می نماید

 


 

 • ارائه گواهی به دوره های خاص ویژه گروه مشاوره و روانشناسی با هر گرایشی ( بالینی، کودکان استثنایی، عمومی، اجتماعی و …. )

ویژه این گروه مدرک از سازمان نظام روانشناسی کل کشور ارائه می شود که برای آنها بازآموزی تلقی می گردد.

 


 

 • ارائه گواهی ضمن خدمت به کارمندان دستگاه های دولتی برای هر دوره آموزشی که مجموعه ما برگزار می کند.

 

 

بیش از 60 نفر در اولین دوره مقدماتی اینیاگرام اشتباه نکرده اند

نظر برخی از شرکت کنندگان در دوره مقدماتی اینیاگرام

 

نگران نباشید، این کارگاه را به صورت 100% تضمین میکنیم

100darsad2

جهت ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک نمایید

ثبت نام

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .