سمینارهای اسطوره سازان در تیرماه ۹۶

سمینارهای اسطوره سازان در تیرماه ۹۶

برنامه های گروه آموزشی اسطوره سازان در تیرماه سال ۹۶

 افزایش اعتماد به نفس , سمینار , عباس شانه سازان

 

سمینار شخصیت شناسی , سمینار آموزشی شخصیت شناسی
شخصیت شناسی

 

سمینار شخصیت شناسی , سمینار آموزشی شخصیت شناسی

 

معارفه دوره تربیت شخصیت شناسی , سمینار رایگان , سمینار اینیاگرام

 

سمینار شخصیت شناسی , سمینار آموزشی شخصیت شناسی
کارگاه ۳۲ ساعته , اینیاگرام , کارگاه شخصیت شناسی

 

همایش شخصیت شناسی , همایش رایگان , اینیاگرام , همایش اینیاگرام

 

دوره تربیت مربی , دوره آموزشی تربیت مربی , دوره تربیت مربی شخصیت شناسی
معارفه دوره تربیت شخصیت شناسی

 

معارفه دوره تربیت شخصیت شناسی , سمینار رایگان , سمینار اینیاگرام

 

دوره تربیت مربی , دوره آموزشی تربیت مربی , دوره تربیت مربی شخصیت شناسی

 

شما همچنین ممکن است مانند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.