Search
Close this search box.

همایش طرحی برای زندگی

عباس شانه سازان , موفقیت و هدفگذاری , همایش هدفگذاری , طرحی برای زندگی

همایش رایگان طرحی برای زندگی در تاریخ 17 مردادماه 96 در شهرستان شوشتر با جمعی از مردم هدفمند این شهرستان

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .