Search
Close this search box.

همایش رایگان

سمینار هدفگذاری , سمینار طرحی برای زندگی , سمینار آموزشی طرحی برای زندگی هدفگذاری

آنچه در این سمینار آموزشی ارائه داده می شود 1.معــرفی نـقشه راه 2. رسالت درونـی و Mission 3. رسالت بیرونی

همایش رایگان طرحی برای زندگی در تاریخ 17 مردادماه 96 در شهرستان شوشتر با جمعی از مردم هدفمند این شهرستان

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .