Search
Close this search box.

مربی خلاق

مربی خلاق به واسطه کمیت ها فرد را ارزش گذاری نمیکند،بلکه با آفریدن اعتماد به نفس و باروری استعدادها حرمت

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .