Search
Close this search box.

سمینار هدف و هدفگذاری

گزارش کارگاه هدفگذاری امام علی(ع): “اگر می خواهی در زندگی به اوج برسی ، دست به عمل باید بزنی” چهارمین

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .