Search
Close this search box.

رسیدن به هدف

از استاد عباس شانه سازان این سؤال را پرسیدند که اگر من در راستای هدفم اقدام کنم به آن میرسم؟آیا

هدف و هدف گذاری جمله های انرژی بخش هدف و هدف گذاری اگر به خاطر حرف دیگران از دنبال کردن

طرحی برای زندگی عشق ما را پی کاری به جهان آورده است هدف این است که مشغول تماشا نشویم اگر

جمله های انرژی بخش ، انگیزشی ، جملات آموزشی و کاربردی گذاشتن مطالب: به صورت روزانه – با ما همراه

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .