Search
Close this search box.

راز جذابیت

  سمینار رایگان شخصیت شناسی با سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام مدرس:دکتر دلبر نیروشک بنیانگذار علم اینیاگرام و کوچینگ کسب

تعدادی از سمینارها و همایش های آموزشی که توسط گروه آموزشی اسطوره سازان برگزار شده است سمینار رایگان شخصیتی به

سمینار آموزشی شخصیت شناسی و راز جذابیت سمینار آموزشی شخصیت شناسی و راز جذابیت به میزبانی گروه آموزشی اسطوره سازان

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .