سورپرایز دوم: وبینار 97 رویایی(هدفگذاری) با تدریس عباس شانه سازان

زمان: سه شنبه 28 فروردین 97 ساعت 17 الی 19

 

جهت شرکت در این وبینار ارزشمند فرم زیر را تکمیل نمایید:

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.