جمله های عباس شانه سازان

در زمینه موفقیت , هدف , شناخت خود

 


 

هدفگذاری , عباس شانه سازان , جمله هدفگذاری , جمله هدف و موفقیت , شانه سازان , جملات عباس شانه سازان , جمله های عباس شانه سازان , جمله هدفگذاری عباس شانه سازان
هدفگذاری , هدف , اهداف , عباس شانه سازان

در هدفگذاری
اگر بردباری برای رسیدن
به هدف را نداشته بـاشید
به اهداف خود نخواهید رسید

( عباس شانه سازان )

موفقیت , جمله موفقیت , رسیدن به موفقیت , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان
جملات موفقیت , جمله برای موفقیت , عباس شانه سازان

موفقیت

پس از مواجه شدن و گذشتن

از موانع حاصل می شود

( عباس شانه سازان )

رسیدن به اهداف , هدفگذاری , خودشناسی , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان , خودشناسی چیست
عباس شانه سازان , رسیدن به اهداف , خودشناسی

رسیدن به اهداف لیاقت می خواهد

کسی که لیاقت رسیدن به اهداف را دارد

که شروع به خودشناسی کند

( عباس شانه سازان )

عباس شانه سازان , هدف , هدفگذاری , هدف گذاری , جمله های هدف , جملات عباس شانه سازان
عباس شانه سازان , اهداف , جمله های هدف , جملات اهداف

کسی می تواند به اهدافش دست یابد

که بداند از کجا باید شروع کند

( عباس شانه سازان )

موفقیت , عباس شانه سازان , موفقیت در وجود توست , راه موفقیت
موفقیت همین جاست , عباس شانه سازان

موفقیت همین جاست

در وجود توست کافیه باورش داشته باشی

تا بتونی ببینیش

( عباس شانه سازان )

موفقیت , خودشناسی , عباس شانه سازان , راه موفقیت , رسیدن به موفقیت
جمله در مورد موفقیت و خود شناسی عباس شانه سازان

موفقیت از آن کسانی است که قائل به خودشناسی باشند

( عباس شانه سازان )

خود شناسی , خودت را بشناس , اینیاگرام , عباس شانه سازان
خودت را بشناس , جمله خودشناسی , جمله های خودشناسی

خودت را بشناس تا شایستگی خوشبختی را پیدا کنی

( عباس شانه سازان )

 

شناخت خود , عباس شانه سازان , شناختن خود , راه شناخت خود
شناخت خود

اگر پول می خواهید

اگر ثروت می خواهید

اگر خوشبختی و آرامش می خواهید

راهی جز شناخت خود ندارید

( عباس شانه سازان )

موفقیت , رسیدن به موفقیت , عباس شانه سازان , ریسک برای موفقیت , جمله های عباس شانه سازان , جمله های موفقیت عباس شانه سازان
جملات عباس شانه سازان در مورد موفقیت و رسیدن به موفقیت

برای رسیدن به موفقیت باید توانایی ریسک کردن را داشته باشید

( عباس شانه سازان )

شناخت خود , اهداف , هدف , موفقیت , عباس شانه سازان , رسیدن به هدف
شناخت خود , اهداف , هدف , موفقیت , عباس شانه سازان , رسیدن به هدف

اگر می خواهید اهدافت به سوی تو بیایند

از شناخت خود شروع کنید

( عباس شانه سازان )

جمله های موفقیت , جمله هدف , عباس شانه سازان , جمله های عباس شانه سازان , عکس وشته های عباس شانه سازان , عکس نوشته موفقیت و هدف
خودشناسی , عباس شانه سازان , جمله خودشناسی , جملات خودشناسی

هنر برقراری ارتباط

بدون خود شناسی و مدیریت خود میسر نیست

( عباس شانه سازان )

موفقیت و شادکامی , جمله موفقیت , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان

تفاوت موفقیت ما با دیگران در نوع اقدام و زمان است

( عباس شانه سازان )

جمله های موفقیت , جمله هدف , عباس شانه سازان , جمله های عباس شانه سازان , عکس وشته های عباس شانه سازان , عکس نوشته موفقیت و هدف
جمله های انگیزشی , عباس شانه سازان

یادت باشد بدبختی و ناکامی موقتیست

و این درخشش است که ابدیست

( عباس شانه سازان )

عباس شانه سازان , موفقیت و هدف , جملات انگیزشی , برنده شدن , جملات خودشناسی , جمله خودشناسی عباس شانه سازان
عباس شانه سازان , جمله خودشناسی

برنده شدن شایستگی می خواهد

و آن هم خودشناسی است

( عباس شانه سازان )

موفقیت , رسیدن به موفقیت , جملات موفقیت , عباس شانه سازان , جمله های موفقیت آمیز
عباس شانه سازان , جملات موفقیت , جمله موفقیت , شادکامی و خوشبختی

موفقیت

شادکامی و خوشبختی

در درون تو است

( عباس شانه سازان )

شناخت خود , خودکاوی , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان , جمله های عباس شانه سازان , مهندس عباس شانه سازان , خودکاوی عباس شانه سازان , خودکاوی چیست عباس شانه سازان
شناخت خود , خودکاوی , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان

اگر میخواهید دیگران را بشناسید

شروع به خودکاوی کنید

( عباس شانه سازان )

خجالتی , خجولی , عباس شانه سازان , جملات عباس شانه سازان
جملات عباس شانه سازان , خجولی

خجولی یعنی نداشتن یا کم داشتن:

دانش صحیح

مهارت لازم

خود انگاره ( تصویر ذهنی ) درست و مثبت

( عباس شانه سازان )

 

دیدگاهتان را بنویسید