مهندسی ذهن NLP

مهندسی ذهن NLP

مهندسی ذهن , NLP , مهندسی ذهن NLP , دوره آموزشی مهندسی ذهن

 

[quote font=”georgia”] NLPدانشی است که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در تعریف ساده NLP باید گفت که NLP مطالعه قدرت های ذهنی انسان است و به عینیت در آوردن آنها با آموختن تکنیکهایی که براساس پیش فرض و نظریات خاص است. [/quote]

 

مهندسی ذهن چیست؟

مهندسی ذهن ، آشنایی با کارکرد و ساختار ذهن هشیار و ناهشیار و بهره برداری بهینه از توانایی‌های شگفت انگیز آن‌هاست.

مهندسی ذهن ، طراحی و مدیریت ذهن برای رسیدن به هدف‌های معین است.

مهندسی ذهن ، نمایانگر یک قدرت عظیم و شگفت انگیز در ذهن است و آن قدرت، توانایی ذهن آدمی در تطبیق واقعیت‌ها و جهان بیرونی با پروژه‌ها و طرح‌های ثبت شده در آن است.

 

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#a8f3f4″]اصل مهم مهندسی ذهن این است که واقعیت‌های بیرونی تا حدودی انعکاس طرح‌های ذهنی بشر است.[/box]

 

nlp چیست , مهندسی ذهن چیست , تعریف مهندسی ذهن , مهندسی ذهن NLP

 

 

به قول هگل: ذهن واقعیت می‌شود.

اصل و قاعده‌ی مهم این است که هیچ تصویری بدون تصمیم گیری نهایی ذهن هشیار وارد سیستم نخواهد شد و ذهن هشیار با سه کلید (توجه، هیجان و تکرار) تصویرهای دلخواه را می‌آفریند.

محرک‌ها و پیام‌هایی که مورد توجه و گزینش ذهن هشیار قرار نگیرند نمی‌توانند کوچک‌ترین تأثیری بر ساختار ذهن داشته باشند.

نتیجه‌ی این اصل این است که خروجی‌های ذهن انسان مثل میزان خلاقیت، شادی، موفقیت، سلامتی و نوع ارتباط کاملاً وابسته به ورودی‌های آن یعنی پردازش اطلاعات و تصویرسازی ذهن هشیار است.

ذهن ناهوشیار و کارکرد شگفت آن را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- واقعیت برای ذهن ناهوشیار همان است که ذهن هوشیار می گوید.
2- ذهن ناهوشیار بد و خوب، درست و غلط، مفید و غیرمفید را نمی تواند تشخیص دهد در یک کلام ناهوشیار شعور ندارد.
3- ذهن ناهوشیار تمامی فرمان های هوشیار را بدون چون و چرا اجرا می کند.
4- ناهوشیار بر تمام احساسات، رفتارها و ارتباطات و فعالیت های داخلی بدن تسلط دارد.
5- ذهن ناهوشیار بی مکان و بی زمان است و به همه ی زمان ها و مکان ها دسترسی دارد.
6- ناهوشیار تصویرهای ثبت شده را واقعی می کند و از پدیده ها و واقعیت ها هر آن چه که مربوط به نقشه و تصویر ثبت شده باشد، جذب و بخش های نامربوط را رها می کند.
7- ذهن ناهوشیار با انرژی کیهانی در ارتباط است و منبع سرشار و بی انتهای انرژی است.
8- ناهوشیار هر فرد با ناهوشیار افراد دیگر ارتباط اینترنتی دارد.
9- ذهن ناهوشیار به خواسته ها و اهداف ما بی اندازه حساس است و چون ماموری معذور، مسوول برآورده شدن این خواسته هاست، از تمام امکانات موجود در جهان بهره می برد تا ما به خواسته های خود برسیم.
10- جهان با تمامی امکاناتش در خدمت خواسته هایی است که به صورت تصویر به ناهوشیار مخابره شده است.
11- پس هر کسی همان است که بدان می اندیشد و هر کسی می تواند آینده ی خود را به صورتی که می خواهد هم اکنون در ذهن بسازد و شاهد واقعی شدن آن باشد و این یعنی خلاقیت.


 

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#a8f3f4″]ذهن ناهشیار به خواسته‌ها و اهداف ما بی اندازه حساس است و چون مأموری معذور، مسوول برآورده شدن این خواسته‌هاست، از تمام امکانات موجود در جهان بهره می‌برد تا ما به خواسته‌های خود برسیم.[/box]

 

nlp چیست , مهندسی ذهن چیست , تعریف مهندسی ذهن , مهندسی ذهن NLP
مهندسی ذهن NLP

 

جهان با تمامی امکاناتش در خدمت خواسته‌هایی است که به صورت تصویر به ناهشیار مخابره شده است.

 

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#c4c4c4″]پس هر کسی همان است که بدان می‌اندیشد و هر کسی می‌تواند آینده‌ی خود را به صورتی که می‌خواهد هم اکنون در ذهن بسازد و شاهد واقعی شدن آن باشد و این یعنی خلاقیت.[/box]

 

محورهای اصلی مهندسی ذهن برای خلاقیت همه جانبه عبارتند از:

  • ارتباط با واقعیت های بیرونی
  • پذیرش و جذب پیام های گوناگون محیط درونی و بیرونی.
  • پردازش اطلاعات و داده ها بر اساس مفید بودن و تناسب با نظامِ اطلاعاتی ذهن.
  • گزینش داده ها و خلق تصویرهای ذهنی مطلوب.
  • ارسال تصاویر به صورت فرمان به ناهوشیار برای اجرا در واقعیت.

 


 

بنابراین مقوله هایی چون ادراک و تفسیر پدیده ها و نیازها، ارزیابی خوب و بد یا درست و غلط و یا مفید و غیرمفید بودن آن ها و گزینش و تصمیم گیری نهایی برعهده ی ذهن هوشیار است.

 

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#a8deea”]اصل و قاعده ی مهم این است که هیچ تصویری بدون تصمیم گیری نهایی ذهن هوشیار وارد سیستم نخواهد شد و ذهن هوشیار با سه کلید (توجه، هیجان و تکرار) تصویرهای دل خواه را می آفریند. [/box]

محرک ها و پیام هایی که مورد توجه و گزینش ذهن هوشیار قرار نگیرند نمی توانند کوچک ترین تاثیری بر ساختار ذهن داشته باشند.

نتیجه ی این اصل این است که خروجی های ذهن انسان مثل میزان خلاقیت، شادی و موفقیت و سلامتی و نوع ارتباط کاملا وابسته به ورودی های آن یعنی پردازش اطلاعات و تصویرسازی ذهن هوشیار است.

 

[quote font=”georgia”]

بنابراین، مهندسی ذهن یعنی مهارت تنظیم و آفرینش تصویرهای لازم برای رسیدن به محصولات مطلوب و مرغوب و مورد انتظار.

[/quote]


پایه گذار این علم مهندسی ذهن ریچارد بندلر دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه کالیفرنیا است.

بندلر حدود 30 سال پیش این دانش جدید را طراحی کرد. بندلر تلاش کرد تا جوابی برای پرسش های تکراری بشر پیدا کند. پرسش هایی نظیر اینکه چرا عده ای از مردم شاد، سالم و ثروتمند هستند و عده ای دیگر فاقد چنین خصوصیات و امکاناتی هستند. او برای بدست آوردن پاسخ این سوالات شروع به بررسی و مقایسه اصول پایه ای رفتار، نوع تفکر و جهان بینی دو گروه آدمهای موفق و ناموفق کرد.

 

با شروع تحقیقات و مطالعات بندلر، دانشمندان دیگر به این نهضت پیوستند. تحقیقات این افراد این مطلب را آشکار کرد که بررسی و دیدن صفات ظاهری افراد برای شناخت آنان کافی نیست. بلکه باید به داخل وجود دیگران نفوذ کرد تا متوجه چرایی اعمال و طرز فکر آنها شد.

نتایج تحقیق این گروه شگفت انگیز بود. آنها به این نتیجه رسیدند که اگر افراد جامعه الگوهای فکری خاص داشته باشند و یکسری نکات را رعایت کنند، حتماً به موفقیت خواهند رسید.

 

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#a8deea”]پیروان NLP سعی می کنند با الگوبرداری از آدمهای موفق، رمز موفقیتشان را بفهمند.[/box]

آنها با دقت و بررسی در افکار و اعمال انسانها به نتایج جالبی دست پیدا کردند. از جمله دستاوردهای آنان این نکته بود که انسانهای ناموفق غالباً افرادی هستند که از کاه کوه می سازند. اینان توانایی و استعداد خود را نمی شناسند و به جای تلاش کردن، سعی می کنند رویدادها و حوادث زندگی را عامل شکست خود بدانند.

 

مهندسی ذهن , مهندسی NLP , مهندسی ذهن چیست , مهندسی ذهن یعنی

[quote]

بعنوان مثال اگر یک بار شکست بخورند به توانایی خود شک می کنند و به همین دلیل ترس از شکست باز هم شکست می خورند.

[/quote]

[box type=”custom” color=”#5b5b5b” bg=”#a8deea”]براساس تعالیم NLP آدمهای موفق کسانی هستند که به توانایی خود ایمان دارند.[/box]

آنها معمولاً کوه مشکلات را همچون کاهی می بینند. آنان هرگز با دیدن موانع یا رویارویی با شکست، ناامید نمی شوند و هیچگاه دست از تلاش بر نمی دارند.

در واقع NLP هنر کوشیدن و تلاش کردن را آموزش می دهد و با نشان دادن الگوی انسان های موفق و نشان دادن عوامل موفقیتهای آنها این نکته را گوشزد میکند که ماهم می توانیم موفق بشویم، مشروط براینکه با دقت و حوصله نکات ظریف زندگی را رعایت کنیم تا به موفقیت برسیم.

 

[box type=”note” color=”#5b5b5b” bg=”#a8deea”]برنارد شاو می گوید: وقتی جوان بودم، متوجه شدم از هر ده کاری که انجام می دهم نه بار با شکست روبرو می شوم. اما چون نمی خواستم تسلیم مشکلات شوم، پس هر کار را ده بار انجام دادم تا به موفقیت برسم.[/box]

 

NLP می گوید که بدون آگاهی از قانون معنویت نمی توان در بازی زندگی برنده شد. باید ایمان داشت که قادر به پیروزی هستیم. با این ایمان استعدادها و توانایی ها رشد پیدا می کند و همین عامل موفقیت است.

…پتر کبیر درباره دلیل موفقیت هایش می گوید: آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم.

منبع: آی هوش