Search
Close this search box.

آبان 1395

گزارش همایش تیپ شناسی شخصیتی به روش اینیاگرام مورخ: 6 آبان 95 سخنرانان: استاد عباس شانه سازان، دانش آموختگان دوره

تمام انسان ها دارای ویژگی های شخصیتی خاص هستند.این ویژگی ها باعث می شود مسیر زندگی و تاثیرپذیری از و

درادامه مباحث گذشته، در جلسه چهارم به معرفی تیپ های 3 و 4 و در جلسه پنجم به معرفی تیپ

دومین جلسه این کارگاه آموزشی با حضور چشمگیر علاقه مندان به این سبک روز 5 شنبه مورخ 95/6/18 بطور رسمی

یکی از اساسی ترین و اصولی ترین کارهایی که هر انسانی باید به آن بپردازد خودشناسی است. خداوند در آیه

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .