Search
Close this search box.

جمله های انرژی بخش و انگیزشی موفقیت

شما اینجا هستید:
عکس نوشته موفقیت , جمله های موفقیت و هدف , عکس موفقیت , عکس های موفقیت

فهرست مطالب

جمله های انرژی بخش ، انگیزشی ، جملات آموزشی و کاربردی

گذاشتن مطالب: به صورت روزانه – با ما همراه باشید 🙂

جمله انگیزشی , جملات موفقیت , جمله های انرژی بخش
جمله های انرژی بخش , موفقیت

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد ، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد

و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد.

جمله های موفقیت , جمله های انرژی بخش

یادت باشد…

همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست

با طراوت ترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید.

جملات صبح بخیر , جمله انگیزه آمیز , جملات صبح بخیر , جمله های انرژی بخش

صبح را غنیمت بشمار

زیرا هر صبحی که بیدار میشوی تولدی دوبارست

و در هر تولد فرصتی برای سازندگی داری

عکس نوشته موفقیت , جمله های موفقیت و هدف , عکس موفقیت , عکس های موفقیت , جمله های انرژی بخش

آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند

از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید.

جمله انگیزشی , موفقیت , پیام صبح بخیر , جمله های صبح بخیر و انگیزشی , جمله های انرژی بخش

زندگی یعنی آفرینش عشق ، شادی ، مهربانی و رضایت از خود و دیگران

خالق زندگی خود باشیم.

?جمله های انگیزشی , جملات انرژی بخش
برو دنبال آرزوهایت
انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند
پیر می‌شوند
?پائولو کوئلیو

جمله انگیزشی موفقیت , جمله موفقیت , موفقیت و ثروت , جمله موفقیت و ثروت

این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند

(برایان تریسی)

اعتماد به نفس , خجالتی بودن , موفقیت , زبان بدن

اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد است

اما ، چطور یک نفر می تواند

عظمت را در وجود شما ببیند

اگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟

(برایان تریسی)

جملات انگیزشی , جملات انرژی بخش , عکس نوشته موفقیت , هدف

آن قدر قوی باش

تا هر روز با زندگی روبرو شوی

جملات انگیزشی , جملات انرژی بخش , عکس نوشته موفقیت , هدف

همیشه در برنامه ریزی کارها

از کارهای سخت شروع کن.

کارهای آسان خود به خود انجام می شوند.

جملات انگیزشی , موفقیت و شاد بودن , جمله های شاد بودن

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان

می تواند از بندگی بگیرد

شاد باشید …

جمله های انگیزشی , عکس نوشته انگیزشی , عکس نوشته صبح بخی

صبح را غنیمت بشمار

زیرا هر صبحی که بیدار میشوی تولدی دوبارست

و در هر تولد فرصتی برای سازندگی داری

جمله های انگیزشی , جمله های انرژی بخش , ترس از شکست , عکس نوشته

تنها یک چیز می تواند تحقق

یک رویا را غیر ممکن کند

ترس از شکست

جملات انگیزشی , جمله های انرژی بخش

یادتان باشد بهترین دوست شما

تصویرهای ذهنی خوب شما از خودتان و اهدافتان است

پس اگر میخواهید به اهدافتان برسید

خودتان رو دوست داشته باشید

و به خودتون و خواسته هاتون احترام بزارین.

عکس نوشته جذاب , عکس نوشته انرژی بخش , عکس نوشته موفقیت , هدف

جذابیت همیشه در تفاوت هاست

هیچ آهن ربایی قطب همسانش را جذب نمی کند.

جمله های انرژی بخش , برایان تریسی , عکس نوشته برایان تریسی, جمله های انرژی بخش موفقیت

با ارزش ترین دارایی ما توانایی کسب درآمد است

نه آن پولی که به دست می آوریم.

توانایی از دست نمی رود اما پول و ثروت ممکن است بارها از دست برود.

“ برایان تریسی ”

عکس نوشته , موفقیت , عکس های انگیزه و موفقیت , جمله های انرژی بخش

اگر رویاهایتان شما را نمی ترسانند

به اندازه کافی بزرگ نیستند.

عکس نوشته , موفقیت , عکس های انگیزه و موفقیت , جمله های انرژی بخش

از کسی که ده هزار حرکت رو یک بار تمرین کرده نمیترسم..

از کسی میترسم که یک حرکت رو ده هزار بار تمرین کرده

بروس لی

موفقیت , انگیزه , جمله موفقیت و انگیزه , جملات انگیزشی و موفقیت
موفقیت

موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید

سپس با چشم تان ببینید

و بعد با جسم تان خلق کنید

موفقیت , جملات انرژی بخش , انرژی مثبت

وقت کشی بدترین مواجهه با

فراخوا های زندگیست

عکس نوشته زمان , شعر , جملات انرژی بخش

زمان دارایی ازشمندی است

که نمی توان از خرج شدندش جلوگیری کرد ،

فقط می توان آن را تبدیل به مهارت و تجربه ، پس انداز کرد.

شاد بودن , جمله های انرژی بخش , موفقیت , جمله های انگیزشی

شاد بودن تنها انتقامی است که

انسان می تواند از زندگی بگیرد

شاد باشید …

هدف , اهداف , جمله های انرژی بخش , موفقیت

هیچوقت در رسیدن به آنچه که

از ته دل می خواهی

تسلیم نشو

به اهدافت فکر کن

خوشحالی , عکس خوشحالی , جمله موفقیت و هدف , عکس هدف , جمله انرژی بخش

خوشحالی واقعی زمانی سراغت میاد که

شب و روز برای رویاهات تلاش کنی

جمله های انرژی بخش , جمله انگیزشی , چارلز دیکنز
جمله های انرژی بخش , جمله انگیزشی , چارلز دیکنز

افسوس بخشی طبیعی از

مواهی خاکستری است

( چارلز دیکنز )

هدف , هدف گذاری , جمله هدف , عکس نوشته هدف
هدف

هدف

بدون برنامه ریزی

فقط یک آرزوست

جمله انرژی بخش , موفقیت

بدترین نوع اتلاف وقت انجام عالی کاریست

که اصلا نیازی به انجام آن نیست

جملات انگیزشی , جمله موفقیت , عکس شادی , عکس نوشته

خوشبختی ، تحقق تدریجی

هدف و آرمانی ارزشمند است

 

 

جمله مثبت و انرژی بخش , عکس انرژی بخش , عکس نوشته موفقیت
جمله مثبت و انرژی بخش

قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است

شما امروز محصولی را برداشت می کنید که

در گذشته بذر آن را کاشته اید

( برایان تریسی )

هدف , موفقیت , جمله های هدف , عکس نوشته هدف , جمله درباره هدف

هر روز صـبـح در جـنـگل آهــویی از خواب بیدار می‌شود
که می‌داند باید از شــیــر تـنـدتـر بدود تا طعمه او نگردد،
و شیری که می‌داند باید از آهویی تندتر بدود تا گرسنه نماند.
معمولا آهو ها برنده میشوند. چون

هدف ، مهمتر از نیاز است

جمله انرژی بخش , جمله موفقیت , عکس و جملات موفقیت , جمله های صبح , جمله های شاد
جمله انرژی بخش

شایدامروز
همان روزی است که باید برای هدف بزرگت
قدمی حتی کـوچک برداری.
پس همین امروز شروع کن

عکس موفقیت , عکس هدف , داستان موفقیت , جملات انرژی بخش , جمله انرژی بخش , جملات موفقیت

هیچ شکستی بالاتر از دیگر تلاش نکردن نیست

( البرت هوبارد )

جمله موفقیت , عکس موفقیت , عکس موفق , جمله های موفقیت , جمله انرژی بخش
جمله موفقیت

قبل از هر چیز دیگر

آماده شدن را از موفقیت است

جمله های موفقیت , عکس موفقیت , عکس و جمله انرژی بخش

موفقیت

یک قدم بزرگ در آینده دور نیست

بلکه یک قـدم کوچک استکه همین لحظه بر میداری

جمله موفقیت و هدف , جمله انرژی بخش , جملات هدف , عکس هدف , رسیدن به هدف
جمله موفقیت و هدف

برای رسیدن به هر هدف مهم

باید دست از آسایش شست.

جمله انرژی بخش موفقیت , جمله های موفقیت

بهترین انتقام
یک موفقیت عظیم است

جمله انرژی بخش موفقیت , جملات هدف , جمله های درباره هدف , رسیده به هدف

برای رسیدن به هدف

باید از مرز خستگی گذشت

باید نیرومندتر از توان خود بود

( گروتوفسکی )

جمله انگیزشی , جملات انگیزشی , جملات انرژی بخش

خودتان را در جمع کسانی قرار دهید،که شما را به سمت بالا میکشند.
اگر چنین کسی پیدا نشد، تو برای دیگری چنین فردی باش.
خـداوند بـا تـو خـواهد بــود.

خودتان را در جمع کسانی قرار دهید،که شما را به سمت بالا میکشند. اگر چنین کسی پیدا نشد، تو برای دیگری چنین فردی باش. خـداوند بـا تـو خـواهد بــود.

تنها مسیر غیر ممکن

مسیری است که هنوز شروع نکرده ای

موفقیت , انرژی بخش , جملات انرژی بخش , هدف

بالاترین لذت زندگی آن است که

کاری انجام دهید که دیگران می گویند نمی توانی

موفقیت , هدفگذاری , عباس شانه سازان , جمله انرژی بخش

به جای اینکه

رویاهایت را برای دیگران تعریف کنی

رویاهایت را به دیگران نشان بده

جملات موفقیت , جمله انگیزشی , جملات موفقیت و هدف , عباس شانه سازان
جملات انگیزشی

زندگی یک هدیه است:

به ما حق ویــژه، فـرصت و مسؤولیت می‌دهـد.

باید بـه ازای آن، چیزی بازگردانیم و آن « خــــود اصـــلاح‌شـده » ماست.
{آنتونی رابینز}

نقش زندگی , موفقیت , انگیزه , جمله های انرژِ بخش

نقش خود را بر زندگی بزن
نقشها با هم متفاوت اند

جملات موفقیت , جملات انرژی بخش , جملات کسب و کار

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید

جملات موفقیت , جملات انرژی بخش , جملات کسب و کار

برنده امروز همان رویاپرداز دیروز است

که تسلیم نشده است …

هدف , هدفگذاری , موفقیت , جمله انرژی بخش , جملات مثبت , جمله های هدف , جملات درباره هدف , عباس شانه سازان , اسطوره سازان

هدف مــاننـــد یــک قطـــب نمــاســت
به انسان کمک میکند تا در هر شرایطی
مسیــر درســت را پـــیدا کــند…

هدف , هدفگذاری , موفقیت , جمله انرژی بخش , جملات مثبت , جمله های هدف , جملات درباره هدف , عباس شانه سازان , اسطوره سازان

اهداف خود را روزی دوبار
مــورد بـازبـیـنی قــرار بده تـا روی
دستیابی به آنها  متمرکز باقی بمانی.

———————————

ادامه دارد…

16 پاسخ

 1. خیلی مطلب عالی تو سایتتون بود ،، خیلی اتفاقی پیداش کردم

  با اجازتون من این صفحه برای دوتا از دوستام تلگرام کردم ،، ممنون

 2. خوب بود ،، دنبال یه چیز دیگه تو گوگل بودم اومدم اینجا شانسی

  سایت جالبی دارید لینکتونو برای چندتا از دوستام فرستادم بدردشون میخوره ،، ممنون

  1. هر انسان شادی موفق نیست
   اما هر انسان موفقی شاده
   البته همه اینا بستگی داره به نظر من
   ولی کسی که شاده حداقل تو یه زمینه موفق
   و داره از زندگی لذت میبره که این خودش بنظرم خیلیه

  2. انسان باید روحیه خوبی داشته باشه تا به خودش ایمان بیاره تلاش کنه و موفق بشه شاید کلمه ی شاد تو صیف خوبی نباشه باید از همه لحاظ روهی خود ساخته باشه

 3. انقدر شكست خوردن را تجربه كن تا شكست دادن را بياموزي
  اين جمله رو به معناي واقعي كلمه درك كردم
  شكست هاي زيادي خوردم تا تونستم به حقوق دانشگاه تهران برسم
  براي به حقيقت تبديل كردن روياهام سختي هاي زيادي رو پشت سر گذاشتم ولي ارزشش رو داشت
  وقتي نااميد شده بودم و قصد داشتم دست از تلاش بردارم يه جمله مانع شد

  ( تو حق داري بدوني اگه 120درصد تلاشت رو انجام بدي چه تغييراتي در زندگيت ايجاد ميشه!)

 4. من معتقدم قانون جذب مهمترین قانون کائنات است که هر کسی این قانون را درست و از منابع معتبر یاد گرفته باشد اولا شکرگزار یادگیری علم قانون جذب بوده است و ثانیا حسرت خورده که ای کاش زودتر با این موضوع به صورت درست و علمی آشنا میشد.

  قانون جذب، قانونی جاری بر زندگی تمام کائنات است. آشنایی و درک قانون جذب شما را به سمت رسیدن به آرزوهای خویش سوق می دهد، حال آنکه بسیاری از ما آن را نمی شناسیم و یا به درستی درک نمی کنیم.

  من قدم به قدم و آگاهانه امروزم را خلق کردم و ایمان‌ دارم اگر شما دقیقا همان کارها را انجام دهید به موفقیت‌های بزرگی در زندگی خود خواهد رسید. من با افتخار همه شما را به ساخت زندگی آگاهانه دعوت می‌کنم و امیدوارم که شما نتیجه شگفت انگیزی با قانون جذب به دست آورید.

 5. جملات موفقیت , جمله های انرژی بخش جمله های … شب و روز برای رویاهات تلاش کنی … هیچ شکستی بالاتر از دیگر تلاش نکردن نیست

 6. جالب و آموزنده است .واقعا انرژی مثبت گرفتم. و از مطالبتون توی اسلایدهام استفاده کردم.
  ممنون و سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .