صفحه بایگانی دسته

سمینارها

جمله های انرژی بخش موفقیت (سری دوم )

جمله های انرژی بخش در مورد موفقیت , هدف و هدف گذاری موفقیت چیست ؟ چرا همواره از انسانهاى خوشبخت می پرسند: راز موفقیت شما چیست؟ هیچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است چون موفقیت یک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد…