صفحه بایگانی دسته

رویدادها

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری امروز در واقع یک معارف نبود بلکه یک آموزش متفاوت هدف گذاری در ۴ ساعت بود که بر اساس سبک هدف گذاری _Wob برگزار شد. که این دوره خاص برای اولین بار در استان خوزستان ارائه شده است تصاویر…

گزارش همایش رایگان طرحی برای زندگی

همایش رایگان طرحی برای زندگی در تاریخ 17 مردادماه 96 در شهرستان شوشتر با جمعی از مردم هدفمند این شهرستان برگزار شد این کلاس در 2 سکشن برگزار شد سکشن اول رأس ساعت 17:30 و سکشن دوم در ساعت 19:30 الی 21:30 توسط عباس شانه سازان برگزار…