مرور رده

NLP

NLP چیست؟

برنامه‌ریزی عصبی زبانی یا Neuro-linguistic programming  که به صورت مختصر NLP خوانده میشود یک رویکرد ارتباطی، رشد فردی و یک روش روان‌درمانگری است که توسط «ریچارد بندلر»  و «جان گریندر» در سال 1970 و در کالیفرنیای آمریکا، ایجاد شد.…