تصاویر کلاس هدفگذاری دی ماه ۹۵

کلاس هدف گذاری با جمعی از مردم هدفمند اهواز برگزار شد

مربی کلاس هدف گذاری: عباس شانه سازان

تصاویر کلاس هدفگذاری را در زیر مشاهده می کنید

کلاس هدف گذاری با مربیگری عباس شانه سازان , کلاس هدفگذاری , کلاس هدف
کلاس هدف گذاری با مربیگری عباس شانه سازان , کلاس هدفگذاری , کلاس هدف

کلاس هدف گذاری با مربی گری عباس شانه سازان

عباس شانه سازان , مدرس هدفگذاری , شانه سازان عباس , مربی کلاس هدف
عباس شانه سازان

حضور عباس شانه سازان و مردم هدفمند شهر اهواز در کلاس هدف گذاری

کلاس آموزشی هدف گذاری , کلاس هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازان
کلاس آموزشی هدف گذاری , کلاس هدفگذاری , کارگاه هدف

تایم استراحت کلاس آموزشی هدف گذاری

کلاس هدف گذاری , کلاس آموزشی هدفگذاری , عباس شانه سازان

از تفریحات کلاس هدف گذاری , تفریحات هدفگذاری

کلاس هدف گذاری , کلاس آموزشی هدفگذاری , عباس شانه سازان
کلاس آموزشی هدف گذاری , کلاس هدف , کلاس هدف و هدفگذاری

کلاس هدف گذاری , کلاس آموزشی هدفگذاری , عباس شانه سازان

عباس شانه سازان

 

و در پایان کلاس آموزشی هدف گذاری که با مربیگری عباس شانه سازان تشکیل شد ، دوستان عکسی یادگاری از این کلاس هدفگذاری گرفتند

عکس یادگاری کلاس آموزشی هدف گذاری

کلاس هدفگذاری , کلاس آموزشی هدف گذاری , عباس شانه سازان
کلاس هدف گذاری
شما همچنین ممکن است مانند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.